Ratkaisu on kasvokkainen.

Istuin kerran valmennustapaamisessa erään yksikön johtajan kanssa. Hän kertoi, miten tiettyjen osastojen välillä yhteistyö ei pelannut kuten pitäisi. Kommunikaatio ei toiminut. Vastuut olivat epäselviä. Kaikki, mitä piti tehdä osastojen yhteistyössä, usein viivästyi tai epäonnistui kokonaan.

Kysyin häneltä:
Kuinka usein te sitten näiden osastojen kanssa tapaatte toisianne?

Hiljaisuus laskeutui.
Mitään yhteistä foorumia ei ollut olemassa.

Ihmisten viestintä oli sähköpostin kirjoittelua. Johtajat kyllä tapasivat toisiaan, mutta se ei tuottanut tuloksia. Yhteistyön kehittämiseen olisi tarvittu molempien osastojen koko henkilöstöä.

Olen kirjoittanut aiemmin omista virheistäni uran alussa, kuten täydellistämisestä. Tällä tarkoitan oman työn kanssa työn tekemistä. Yksityiskohtien yksinäistä nysväämistä, josta ei synny mitattavia tuloksia. Omaan työhön suuntautuva näpertely on kuoppa, johon horjahtaa helposti. Ei kestä kauaa menettää kontakti kollegoihin ja asiakkaihin. Pian teet töitäsi yksin, vain itseäsi kohti. Sen jälkeen syytät muita siitä, että mikään ei etene.

Täydellistäjän ratkaisut asioihin ovat abstraktioita
Käsitekikkailua.

Tämä voi kuulua myös organisaation kulttuuriin. Organisaationne ratkaisut asioihin saattavat olla organisaatiokaavioiden uudelleen piirtämistä, exceleiden lähettämistä isoille ihmisjoukoille ja tiedotteiden kirjoittamista intraan. Abstraktioiden kautta töiden tekemistä. Kuten Simon Sinek kirjoittaa, tämä poistaa työnteosta sen perusyksikön: ihmisen.

Numbers of people aren’t people, they’re numbers.

Ratkaisumme työelämän ongelmiin ovat liian usein vain käsitteellisiä.
Ne ovat projektien nimeämistä ja suunnittelua.
Ne eivät ole konkreettisia ratkaisuja, vaan teoreettisia harjoituksia siitä, miten jotain pitäisi tehdä.
Ne ovat todellisuuden päälle liimattuja asioiden monimutkaistuksia.
Ne tähtäävät siihen, että voimme sanoa että onhan meillä näitä tehty.

Unohdamme ongelmanratkaisun tärkeimmän komponentin.
Kasvokkaisuuden.

Ratkaisu on kasvokkainen.
Ratkaisut löytyvät kohtaamisessa.

Mikään hankala asia ei etene, parane tai ratkea ilman kasvokkaisuutta.
Ratkaisut vaativat sitä, että oikeat ihmiset katsovat toisiaan silmiin.
Monimutkaisuuden vastalääke on yhteistyö.
Kasvokkaisuuden lisääminen on usein etsimäsi ratkaisu.

Mitä asiaa yrität edistää ilman, että kohtaat ketään?

Yritätkö helpottaa asioita vähentämällä kasvokkaisuutta? Älä odota, että läpimurtoja tapahtuu. Toimi mielummin päinvastoin – lisää kasvokkaisuutta tekemiseesi aina, kun se on mahdollista.

He, ketkä kohtaavat toisensa usein ja oikein, pystyvät hankalaan yhteistyöhön. Voit ajatella asiaa myös näin: fyysisesti lähimpänä olevat saattavat olla parhaissa väleissä myös sinun organisaatiossasi.

Mieti esimerkiksi, minkälaisia päätöksiä yrityksessäsi tai kunnassasi tehdään henkilöistä, jotka ovat päättävistä tahoista fyysisesti kauimpana?
Entä lähimpänä?

Proximity is power.

Kasvokkaisuus on asioita ratkaiseva ja eteenpäin vievä voima. Kohtaaminen rakentaa yhteyttä ja ennaltaehkäisee ongelmia. Etenkin, kun asiat ovat vaikeita tai ihmiset eivät tahdo tulla toimeen. Hankalassa tilanteessa mikään muu kuin kärsivällinen kasvokkaisuus ei vie asiaa eteenpäin.

Voit testata tätä itse.
Seuraavan kerran, kun sinun pitää viestiä vaikeasta asiasta, kasvata välimatkaa. 
Tietoisesti vähennä kasvokkaisuutta. Älä käytä edes omaa ääntäsi.

Huomaat kyllä, miten hyvin se toimii.
Kasvokkaisuus on vaikeuksissa välttämätöntä, vaikka se ei olekaan mukavaa.

Pelaa siis persoonallasi.
Kasvoillasi.

Todellisuuden rakentuu kasvokkain.
Sen perusyksikkö on kahden tai useamman ihmisen hyvähenkinen keskustelu asioista.

Mikä sinun työssäsi hiertää? Kenen tai keiden kanssa?
Milloin viimeksi oikeasti kohtasit nämä ihmiset?
Näettekö säännöllisesti, tunnetteko toisenne, pidättekö toisistanne?

Voit ottaa käyttöön myös tämän kysymyksen sujuvuuden lisäämiseen:
Keiden pitää tavata toisensa, että tämä asia alkaa sujua?

Aloita näistä kysymyksistä seuraavan kerran, kun haluat ratkaista asioista.
Varoitus: saatat saada oikean muutoksen aikaan.

terv.
Kalle