Asiakaspalautteita

Alta löydät valmennus-, koulutus-  ja konsultointiasiakkaideni käyttööni antamaa palautetta.

"Kallen koulutuksissa opit tuntemaan ja haastamaan itsesi ja kun nämä asiat kirkastuvat, muidenkin johtamiseen saa ihan uutta näkökulmaa."

Valmennettava, IT-päällikkö.

”Kallen valmennuksesta olen saanut lisää itsevarmuutta esimiestyöhön ja ymmärryksen siitä, että epäonnistumiset ovat välttämättömiä kasvun kannalta.”

Valmennettava, osastopäällikkö.

"Valmennuksessa opin järkeistämään ajankäyttöäni esimiestyössä sekä koen kehittyneeni palautteen antamisessa alaisilleni."

Valmennettava, työnjohtaja.

"Kalle tunnisti haasteeni ja heikkouteni esimiehenä. Hänen avullaan opin tunnistamaan vääränlaiset käyttäytymismallini eri tilanteissa ja opin reagoimaan itseohjautuvasti toimintaani korjaten kyseisissä tilanteissa."

Anu Hajjar, Museokaupan vastaava.

”Valmennuksesta sain uskoa omaan tekemiseen ja vahvuuksiin.”

Kimmo Koho, CIO.

”Sain valmennuksesta sparrausta ja oman ajattelun kehittymistä. Kalle on parhaimmillaan esimiesten sparraamisessa, henkilön oman ajattelun haastamisessa ja minäkuvan laajentamisessa.”

Valmennettava, johtaja.

”On ollut vaikea erikoistua ja löytää omia vahvuuksia, mutta valmennus antoi eväitä oman osaamisen esittelyyn. Sain valmennuksen avulla työpaikan, joten en voi muuta kuin suositella. Vaikka oma urapolku on vihdoin selkeytynyt, uskon, että tulen käyttämään Kallen valmennuspalveluja jatkossakin. Urakeskustelu selkeyttää
omien tavoitteitten asettamista.”

Uravalmennettava, markkinointiasiantuntija.

”Valmennuksen hyödyt olivat omien vahvuuksien tiedostaminen ja niiden käyttäminen esimiestyössä. Sain tukea ja kannustusta sekä työkaluja esimiestyöhön.”

Valmennettava, myyntipäällikkö.